O nás

Chránená dielňa PARAPLO vznikla  začiatkom  roku  2007 a v začiatkoch zamestnávala len 2 zamestnancov so zdravotným postihnutím. Po rekonštrukcii a úprave nových priestorov sa podarilo vybudovať bezbariérové pracovisko,  vhodné pre zamestnávanie občanov s rôznym zdravotným postihnutím, vrátane imobilných občanov. V súčasnosti naša chránená dielňa zamestnáva 22 zamestnancov, z toho je 90 % občanov so zdravotným postihnutím.

Primárnou činnosťou chránenej dielne je  poskytovanie  služieb v oblasti baliacich činnosti, ručného a strojového balenia rôznych výrobkov.

Naši zamestnanci chránenej dielne sú veľmi zruční a flexibilní, ich hlavnou devízou je, že si vážia prácu, ktorú nemohli kvôli rôznym zdravotným problémom istý čas vykonávať. Väčšinou sú to rekonvalescenti, ktorí prežívajú určitú etapu života a ich cieľom je vrátiť sa do normálneho profesijného života.

PARAPLO, s.r.o. kladie veľký dôraz na separovanie a likvidáciu odpadov, ktoré vznikajú pri prevádzkovej činnosti chránenej dielne. Na tento účel má chránená dielňa vypracovanú metodiku postupu a nástroje na nakladanie a likvidáciu odpadov.

Chránená dielňa

 • Čo je to chránená dielňa?

  Chránená dielňa alebo chránené pracovisko sú pracoviská, kde pracuje v pracovnom pomere minimálne 50 % občanov so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu. Pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon sú na týchto pracoviskách prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

 • Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím

  Podľa zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je povinný zamestnávať 3,2 % zamestnancov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu jeho zamestnancov za rok.

  Pokiaľ túto podmienku zamestnávateľ nespĺňa je povinný odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu úradu práce, a to vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok uplynulého roku.

  Nemusíte však platiť odvod úradu práce za to, že nezamestnávate občanov so zdravotným postihnutím. Využite náhradné plnenie. Vieme Vám poradiť.

 • Náhradné plnenie

  Oveľa výhodnejšou  možnosťou pre Vás, ako splniť zákonné podmienky a neplatiť úradu práce odvod  je náhradné plnenie, t.j. zadať zákazku chránenej dielni, teda objednať si u nás výrobky alebo služby, ktoré potrebujete.  Naša chránená dielňa Vám pri každej zákazke vystaví doklad o náhradnom plnení, čím budete mať povinnosť splnenú a nemusíte platiť odvod. Vaša firma bude mať zrealizovanú zákazku, ušetrí finančné prostriedky a hlavne budete vedieť, kde konkrétne Vaše peniaze skončili, a  zároveň tým podporíte prevádzku pracovných miest pre handicapovaných občanov. O možnostiach a problematike ohľadom zadania zákazky a náhradného plnenia Vás radi poinformujeme na osobnom stretnutí, telefonicky alebo e-mailom.

Oznamy a zákazky

Referencie

IKEA Components s.r.o.

IKEA Industry Slovakia s. r. o.

Benteler Automotive SK s. r. o.

Grafobal s.r.o.

KROMBERG & Schubert s.r.o.

Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o.

GEFCO SLOVAKIA s.r.o.

SCP

Stachema Bratislava a.s.

Softec

 

Kontakt

 • E-mail

  bartal.paraplo@gmail.com

 • Telefón

  +421 948 721 269

 • Sídlo firmy

  PARAPLO, s.r.o.

  Fučíkova 1182/21, 908 51 Holíč
  IČO: 47071052

 • Prevádzka chránenej dielne

  Kátovská 1142/23, 908 51 Holíč

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.