Chránená dielňa PARAPLO vznikla  začiatkom  roku  2007 a v začiatkoch zamestnávala len 2 zamestnancov so zdravotným postihnutím. Po rekonštrukcii a úprave nových priestorov sa podarilo vybudovať bezbariérové pracovisko,  vhodné pre zamestnávanie občanov s rôznym zdravotným postihnutím, vrátane imobilných občanov. V súčasnosti naša chránená dielňa zamestnáva 22 zamestnancov, z toho je 90 % občanov so zdravotným postihnutím.

Primárnou činnosťou chránenej dielne je  poskytovanie  služieb v oblasti baliacich činnosti, ručného a strojového balenia rôznych výrobkov.

Naši zamestnanci chránenej dielne sú veľmi zruční a flexibilní, ich hlavnou devízou je, že si vážia prácu, ktorú nemohli kvôli rôznym zdravotným problémom istý čas vykonávať. Väčšinou sú to rekonvalescenti, ktorí prežívajú určitú etapu života a ich cieľom je vrátiť sa do normálneho profesijného života.

PARAPLO, s.r.o. kladie veľký dôraz na separovanie a likvidáciu odpadov, ktoré vznikajú pri prevádzkovej činnosti chránenej dielne. Na tento účel má chránená dielňa vypracovanú metodiku postupu a nástroje na nakladanie a likvidáciu odpadov.

Naši najvýznamnejší zákazníci: