Čo je to chránená dielňa?

Chránená dielňa alebo chránené pracovisko sú pracoviská, kde pracuje v pracovnom pomere minimálne 50 % občanov so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu. Pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon sú na týchto pracoviskách prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím

Podľa zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je povinný zamestnávať 3,2 % zamestnancov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu jeho zamestnancov za rok.

Pokiaľ túto podmienku zamestnávateľ nespĺňa je povinný odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu úradu práce, a to vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok uplynulého roku.

Nemusíte však platiť odvod úradu práce za to, že nezamestnávate občanov so zdravotným postihnutím. Využite náhradné plnenie. Vieme Vám poradiť.

Náhradné plnenie

Oveľa výhodnejšou  možnosťou pre Vás, ako splniť zákonné podmienky a neplatiť úradu práce odvod  je náhradné plnenie, t.j. zadať zákazku chránenej dielni, teda objednať si u nás výrobky alebo služby, ktoré potrebujete.  Naša chránená dielňa Vám pri každej zákazke vystaví doklad o náhradnom plnení, čím budete mať povinnosť splnenú a nemusíte platiť odvod. Vaša firma bude mať zrealizovanú zákazku, ušetrí finančné prostriedky a hlavne budete vedieť, kde konkrétne Vaše peniaze skončili, a  zároveň tým podporíte prevádzku pracovných miest pre handicapovaných občanov. O možnostiach a problematike ohľadom zadania zákazky a náhradného plnenia Vás radi poinformujeme na osobnom stretnutí, telefonicky alebo e-mailom.

pdf-icon
Priznanie postavenia chránenej dielne